Het bestuur is op zoek naar 2 leden die de kas controle commissie willen vertegenwoordigen. Tijdens de ALV wordt het financiële verslag van het afgelopen jaar gepresenteerd. De taken van de kascommissie bestaan uit het vooraf controleren van de jaarlijkse financiële verantwoording. Hierbij onderzoekt de commissie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Het is de bedoeling dat je voor twee jaar plaats neemt in de kascommissie alleen voor 2019 zoeken wij iemand die voor één jaar en iemand die voor twee jaar zitting wil nemen. Zo blijft er altijd één persoon die het voorgaande jaar heeft gecontroleerd. Wij zoeken 2 leden die deskundig genoeg zijn om een goede controle uit te voeren. Renske is portefeuillehouder van de financiën en jullie eerste aanspreekpunt. Word je hier enthousiast van? Meld je dan snel aan oor een mail te sturen aan info@dwire.nl!